AIET Associació d'Investigació i Experimentació Teatral
Home » PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

QUI SOM?

QUI SOM? - AIET

L’ASSOCIACIÓ D’INVESTIGACIÓ I EXPERIMENTACIÓ TEATRAL (AIET) fou creada el 15 de novembre de 1993 per tal de promoure i difondre activitats de tipus teatral no només en el vessant estrictament de creació d’espectacles sinó, també, mitjançant la publicació de la revista Assaig de Teatre i l’organització de conferències, tallers, taules rodones i congressos internacionals.

Els orígens de l’Associació es remunten a 1970 amb la creació del Departament d’Estudis Teatrals (DET), creat per la Universitat de Barcelona que va passar a denominar-se Institut d’Experimentació Teatral (IET), en el curs 1980-81.

Els seus objectius fonamentals són els següents:

  • Impulsar la investigació tant dramatúrgica com historiogràfica organitzant tallers, taules rodones i conferències.
  • Constituir-se en fòrum independent de debat establint un pont entre la investigació teòrica i la pràctica teatral.
  • Promoure el coneixement de les arts escèniques mitjançant l’organització d’activitats relacionades amb la seva divulgació, editant la revista Assaig de Teatre.
  • Creació del Premi AIET d’autors novells universitaris, donant a conèixer les obres premiades mitjançant el seu muntatge.
  • Creació d’un repertori escènic de tipus universitari, donant a conèixer autors nacionals o estrangers, desconeguts o no representats ni en els teatres comercials ni en els subvencionats.

ASSAIG DE TEATRE

Durant més de 10 anys, una de les activitats principals realitzada pels integrants de l'AIET i els seus col·laboradors es l’edició de la revista Assaig de Teatre, adreçada als professionals i teòrics de les arts escèniques i el públic interessat en el fenomen teatral.

MUNTATGES TEATRALS

L’AIET duu a terme un treball de recerca, per tal de difondre, al nostre país, dramatúrgies poc conegudes i en alguns casos absolutament desconegudes. donar a conèixer obres no publicades ni escenificades als Països Catalans. D’aquesta manera, es donen a conèixer tècniques, estils i dramatúrgies, que potencien l’intercanvi cultural i la investigació escènica, i la creació d'un repertori de teatre experimental al nostre pais.

ACTIVITATS

La Comissió d’activitats culturals té com a propòsit orientar, afirmar i potenciar la cohesió de la línia d’investigació i experimentació de l’associació i generar, a partir d’aquesta línia, activitats culturals al servei de la universitat i de la societat catalana:

- Conferències
- Taules Rodones
- Tallers
- Seminaris

COL·LECCIÓ DE LLIBRES «El pla de les comèdies».
La col·lecció de llibres d’assaig «El pla de les comèdies» es dedica a la recerca teatral i es va iniciar amb la publicació del llibre La poesia escènica de Joan Brossa d’Eduard Planas, l’any 2002. Els propers números que s’han previst de publicar són: El teatre del segle XXI, de Ricard Salvat i El Teatre Viu, d'Enric Ciurans.


PREMI DE TEATRE JOSEP ROBRENYO

L’Associació d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET), amb la intenció d’estimular la jove autoria teatral, convoca el IX Premi Internacional de Teatre Josep Robrenyo (2006) destinat a autors de teatre menors de 35 anys que escriguin en qualsevol de les llengües oficials de l’estat espanyol.